För sjukvården/vårdgivare

Vi tar emot patienter på remiss från husläkare eller andra specialistläkare. Alla har avtal med Landstinget.

Väntetider

För gastro- och koloskopier är väntetiden för närvarande mindre än 4 veckor

Kvalitet och Miljö

Vi är kvalitetessäkrade i KIV och följer Stockholms Läns Landstings miljöpolicy.

journal

E-remisser

Skickas via Take Care till respektive specialist:
Kirurgmott Farida Fahmy
Bodil Landelius Kirurgmott
Allmänmedicin Ramberg
Gastromott Östermalm

Pappersremisser

Skickas till:
Östermalms Specialistläkare
Brahegatan 47
114 37 Stockholm

Faxnummer:
08-678 08 62

Hotline

Hotline-nummer finns i Elektroniska Katalogen