Dr Aimée Lagercrantz

Leg. läk.

Specialist i allmänmedicin 1980

Har sedan 1991 arbetat som privatpraktiker med egen etablering i centrala Stockholm.

läkare allmänmedicin Östermalms specialistläkare

Specialistområde

Allmänmedicin

Olika vägar hit

Utan remiss