Dr Kati Kollberg

Legitimerad läkare, specialist astma och allergisjukdomar, specialist internmedicin. Tidigare verksam vid Södersjukhuset.
Utreder, bedömer och behandlar patienter med allergiska sjukdomar, tex övre och nedre luftvägssymtom, astma, allergiska näs- och ögonsymptom, födoämnesallergi och födoämnesöverkänslighet, hudsymptom samt utför lungfunktionstest med spirometri. Utför även utredningar av akuta allergiska tillstånd samt utredningar inför och utförande av allergivaccinationer, så kallad allergen immunterapi.

Specialistområde

No posts found for your query.

Olika vägar hit

Privatpatient

Privat sjukförsäkring

Utan remiss

Med remiss