Olika vägar hit

Med remiss

Vi tar emot patienter med remiss från husläkare, företagsläkare eller annan specialist

Utan remiss

Vi tar bara emot patienter utan remiss som har varit hos oss förut och som söker p g a samma åkomma.

Patienter som söker p ga  exempelvis kosmetisk behandling eller bedömning behöver inte remiss

Privat sjukförsäkring

Om du har privat sjukförsäkring och vill komma till oss som patient ska du vända dig till ditt försäkringsbolag. Vi har avtal med dom flesta större försäkringsbolag.

Privat patient

Om du är skriven utomlands eller av annan anledning vill söka som privatpatient så går det bra. Du behöver då inte remiss men du bekostar hela besöket själv. Kostnaden varierar förstås beroende på vad som ska göras och kan uppges efter kontakt med oss.

mote