Dr Brita Ramberg

Legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin sedan 2002.

Arbetat på Serafens Husläkarmottagning i 15 år. Privat etablering med samarbetsavtal med Stockholms Läns Landsting sedan 2016. Välkomnar patienter i alla åldrar. Även barn.

Brita2

Specialistområde

Allmänmedicin

Olika vägar hit

Utan remiss