Dr Ragnar Befrits

Verksam som gastroentrolog vid Karolinska Universitessjukhuset, Solna, från 1978 till 2015. Huvudintresse: inflammatorisk tarmsjukdom.

Specialistområde

Gastroenterologi

Olika vägar hit

Med remiss