För sjukvården/vårdgivare

Vi tar emot patienter på remiss från husläkare eller andra specialistläkare. Alla har avtal med Region Stockholm.

Väntetider

För gastro- och koloskopier är väntetiden för närvarande mindre än 4 veckor

Kvalitet och Miljö

Östermalms Specialistläkare är certifierade för Kvalitet i Vården (KIV), genom Kvalprak AB.
Vi föjer även Region Stockholms miljöpolicy.

journal

E-remisser

Skickas via Take Care till respektive specialist:
Bodil Landelius Kirurgmott
Gastromott Östermalm

Pappersremisser

Skickas till:
Östermalms Specialistläkare
Brahegatan 47
114 37 Stockholm

Faxnummer:
08-678 08 62

Hotline

Hotline-nummer finns i Elektroniska Katalogen