Koloskopi

Hur går undersökningen till?

Koloskopi är en undersökning av ändtarm, tjocktarm och nedre delen av tunntarmen med hjälp av en böjlig slang som är försedd med kamera och ljuskälla längst fram. Bilden överförs uppförstorad till en monitor.  Undersökningen utförs liggande i vänster sidoläge. Instrumentet förs upp via ändtarmsöppningen vidare upp genom tjocktarmen till blindtarmen och ingången till tunntarmen. Tjocktarmen är olika lång och därmed olika slingrig hos olika individer. Man har också olika smärtupplevelse från tarmen, vissa är ”tarmkänsliga” och andra inte. Det är därför svårt att säga hur den enskildes upplevelse av undersökningen blir och hur lång tid den tar. Oftast tar den ca 20-30 minuter.  Ibland är det aktuellt att ta små vävnadsprover från slemhinnorna men hjälp av en liten tång som förs ner genom en kanal i instrumentet.. Det gör inte ont eftersom man saknar känsel i slemhinnorna. Likaledes kan man behandla/ta bort eventuella  polyper (utväxter) i slemhinnan utan att det gör ont.

Före undersökningen

Tarmen måste vara helt ren för att undersökningen skall gå att genomföra. Det är därför väldigt viktigt att NOGA följa de anvisningar för tarmsköljning som medföljer kallelsen.

Efter undersökningen

Man får direkt efter undersökningen besked om resultatet. Eventuella vävnadsprover måste skickas på avancerad analys och tar 3-4 veckor att få svar på.  Man kan äta och dricka vad man vill direkt . Resten av dagen kan magen kännas uppspänd av luft och den kan orsaka magknip. Det är därför bra att röra på sig och till exempel ta en promenad så luften passerar ut.

Att tänka på

  • Innan undersökningen måste man noga följa våra instruktioner om hur tarmen ska förberedas och sköljas.
  • När man kommer hit kan vid behov avslappnande och/eller  smärtstillande läkemedel ges intravenöst men då får man inte köra bil resten av dagen.

Förberedelser & Instruktioner