Om oss

Vi erbjuder ett nätverk av professionell vård inom olika specialiteter under ett och samma tak. Alla specialistläkare har mångårig erfarenhet inom respektive specialitet. Vi bedriver god sjukvård av hög kvalitet på ett positivt och trevligt sätt.

Alla läkare har avtal med Region Stockholm vilket innebär att patientavgifterna är desamma som på Region Stockholms egna sjukvårdsinrättningar och frikort gäller.

Vi tar emot patienter på remiss från husläkare eller andra specialistläkare. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta mottagningen för mer information.

VI JOBBAR MED SAMMANHÅLLEN JOURNALFÖRING – LÄS MER HÄR.

Sammanhållen journalföring 

Sammanhållen journalföring gör att vi inom vården kan få tillgång till viktiga medicinska uppgifter om dig från andra vårdgivare. Att vårdpersonal får en heltäckande bild av din vårdhistorik ger dig säkrare vård. Information om vård som du fått hos en vårdgivare, till exempel ett sjukhus eller en vårdcentral, syns inte automatiskt hos en annan vårdgivare. 

Sammanhållen journalföring innebär att vi och andra vårdgivare kan ta del av journaluppgifter som finns hos andra vårdgivare. Det gör att viktig medicinsk information om dig finns åtkomlig oavsett var du söker vård, vilket innebär att det blir lättare att ge dig rätt diagnos och så bra vård som möjligt. Det är bara läkare och annan vårdpersonal som har en aktiv patientrelation med dig, och som behöver ta del av uppgifterna för att ge dig vård, som får ta del av dina journaluppgifter via sammanhållen journalföring. 

Vårdgivaren måste ha ditt samtycke för att ta del av uppgifterna. I en nödsituation då du är medvetslös eller alltför medtagen för att ge ditt samtycke finns det möjlighet att få tillgång till dina journaluppgifter utan ditt samtycke. Vi på Östermalms Specialistläkare tillämpar sammanhållen journalföring sedan januari 2016 och gör därmed vissa journaluppgifter tillgängliga för andra vårdgivare. Vi har sammanhållen journalföring med andra vårdgivare via Take Care.

Om du inte vill att dina uppgifter ska vara med 

Om du inte vill att uppgifter i din patientjournal hos oss ska vara tillgängliga för andra vårdgivare så kan du spärra din journal. Det gör du genom att kontakta din behandlande läkare hos oss. Om du spärrar din journal innebär det att du själv måste berätta för vårdpersonalen hos en annan vårdgivare vad de behöver veta för att ge dig bra vård. Föräldrar kan inte spärra sina barns journaler. 

Mer information 

Mer information om sammanhållen journalföring finns på 1177.se/din-journal.

Certifikat – Kvalitet i Vården (KIV)

Östermalms Specialistläkare är certifierade för Kvalitet i Vården (KIV), genom Kvalprak AB.