Erfarenhet från hudmottagning och operation vid Karolinska sjukhuset samt från Endoskopi vid Mag-tarmmottagningen i Täby. Leg. sjuksköterska sedan 2008.