Olika vägar hit

Med remiss

Vi tar emot patienter med remiss från husläkare, företagsläkare eller annan specialist

Utan remiss

Till våra Allmänläkare kan man boka tid utan remiss.
Till Kirurg- och gastroenterologimottagningarna tar vi emot patienter utan remiss om de varit på mottagningen inom det senaste året och söker p.g.a. samma åkomma. Annars kräver Region Stockholm ny remiss från Husläkare eller annan Specialistläkare.

Utlandspatient

Om du är skriven utomlands eller av annan anledning vill söka som betalande patient så går det bra. Du behöver då inte remiss men du bekostar hela besöket själv. Kostnaden varierar förstås beroende på vad som ska göras och kan uppges efter kontakt med oss.

mote