Dr Bodil Landelius

Leg läkare sedan 1998.

Specialist i kirurgi sedan 2003.

Arbetat som kirurgspecialist på Danderyds sjukhus, subspecialist i colorektalkirurgi och proktologi. Sedan 2011 arbetat med dagkirurgi på Täby Närsjukhus och på Sophiahemmet både med lanstings- och försäkringspatienter samt privata patienter. Sedan 2019 egen etablering och privat mottagning med samverkansavtal med landstinget.