Dr Kristina Zachrisson

Leg Läkare sedan 1985, Medicine Doktor 1999,

Specialist i Invärtesmedicin/ Gastroenterologi/Hepatologi

Har arbetat med mag/tarmsjukdomar och utfört endoskopier sedan 1991. Sedan 1999 varit anställd eller arbetat som konsult hos privata vårdgivare vid Täby Närsjukhus, Läkarhuset Hötorgcity, Sophiahemmet, Ersta Diakoni och Aleris Specialistvård Sabbatsberg.

Sedan 2014 egen etablering på Östermalm med samverkansavtal med Landstinget.

kristina

Specialistområde

Gastroenterologi

Mina undersökningar/behandlingar

Koloskopi

Gastroskopi