patient läkare remiss sjukförsäkring privatpatient